Verkstad

Alla våra maskiner är godkända enligt Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter. Bland annat AFS 1994:48.
En gång om året görs säkerhets- och miljökontroll av samtliga maskiner.
 
Borrenhet: Höjd: 2-450mm Bredd 0-500mm
Max postitioneringvikt: 1000kg.
Utförandeklasser: SS-EN 1090, EXC1, EXC2
Skruvförbandsklasser: SS-EN 1090-2, Kap.8
Deklarationsklasser: SS-EN 1090, ZA1,2,3, & 4
Svetsmetoder: Mag-svetsning
Svetsstationer: Svetsmetod 135, 136, 138 Antal 3 st
Lyftkapacitet: Traverser, 1st á 5000 kg på 43 meters kranbana.
 

L90 6500 kg

Kapacitet i verkstad: Längd 28 m, höjd 4,5 m, bredd 3,7 m.
Klippning sax: Längd 3000 tjocklek 13 mm.
Bockning: Längd: 3020
  Tjocklek: 10 mm.
Bandsåg: 620*460 90 gr, girning 420*400 45 gr
Kallsåg: Höjd: 0-200mm
 

Bredd: 0-420mm